Řešení

 • 0
 • 0
360° solution
 • Koncepce

  Poradenství orientované na plasty, simulace a koncepce součástí spolu s vývojem inovativních myšlenek jsou základem úspěšné sériové výroby. Naši zaměstnanci jsou v úzkém kontaktu s našimi zákazníky a spolupracují na vývoji nových, nákladově efektivních řešení.

 • Prototypy

  Vytváříme prototypy stavebních dílů, stejně jako zkušební a předsériové nástroje. Znalosti získané v tomto procesu budou později použité při návrhu nástroje. To činí spolupráci pro naše zákazníky velmi efektivní.

 • Vyhotovení nástrojů

  Rozhodující pro kvalitu je přesnost nástroje. Vyvíjíme, navrhujeme a vyrábíme nástroje do velikosti 500 x 600 mm a hmotnosti 2,5 tuny. Kromě toho je k dispozici na všech pobočkách příslušná konstrukce opravárenských nástrojů pro údržbu a servis nástrojů vstřikování.

 • Výroba

  Výroba plastových částí probíhá od dodání materiálu různými výrobními postupy až po úplné automatické odtransportování. Náš strojový park zahrnuje asi 100 strojů. Zpracováváme téměř všechny technické termoplasty, materiály V0 odolné proti plameni a materiály odolné proti vysokým teplotám.

 • Montáž/zušlechťování

  Plně automatická montáž, částečně s roboty, doplňuje rozsah nabídky naší společnosti. Montážní linky jsou částečně přímo spojeny s vstřikovacími stroji. Komplexní montážní procesy na výrobních ostrovech jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům.

 • Management kvality

  Kvalita je pro nás nejvyšší prioritou. Ve výrobě vyvíjíme procesy, které od počátku vylučují chyby nebo je okamžitě rozpoznávají – pro výrobu s nulovou chybovostí.

 • Koncepce

  Poradenství orientované na plasty, simulace a koncepce součástí spolu s vývojem inovativních myšlenek jsou základem úspěšné sériové výroby. Naši zaměstnanci jsou v úzkém kontaktu s našimi zákazníky a spolupracují na vývoji nových, nákladově efektivních řešení.

 • Prototypy

  Vytváříme prototypy stavebních dílů, stejně jako zkušební a předsériové nástroje. Znalosti získané v tomto procesu budou později použité při návrhu nástroje. To činí spolupráci pro naše zákazníky velmi efektivní.

 • Vyhotovení nástrojů

  Rozhodující pro kvalitu je přesnost nástroje. Vyvíjíme, navrhujeme a vyrábíme nástroje do velikosti 500 x 600 mm a hmotnosti 2,5 tuny. Kromě toho je k dispozici na všech pobočkách příslušná konstrukce opravárenských nástrojů pro údržbu a servis nástrojů vstřikování.

 • Výroba

  Výroba plastových částí probíhá od dodání materiálu různými výrobními postupy až po úplné automatické odtransportování. Náš strojový park zahrnuje asi 100 strojů. Zpracováváme téměř všechny technické termoplasty, materiály V0 odolné proti plameni a materiály odolné proti vysokým teplotám.

 • Montáž/zušlechťování

  Plně automatická montáž, částečně s roboty, doplňuje rozsah nabídky naší společnosti. Montážní linky jsou částečně přímo spojeny s vstřikovacími stroji. Komplexní montážní procesy na výrobních ostrovech jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům.

 • Management kvality

  Kvalita je pro nás nejvyšší prioritou. Ve výrobě vyvíjíme procesy, které od počátku vylučují chyby nebo je okamžitě rozpoznávají – pro výrobu s nulovou chybovostí.

360° solution
360° solution